Is Eandis straks van ons?

Transitienetwerk Het Hart organiseerde op donderdag 10 november een avond rond de toekomst van energie. Het uitgangspunt was het beheer van de energienetwerken en de gebeurtenissen rond Eandis.

Tom Willems, projectingenieur bij energiecooperatieve Ecopower, leidde de avond in. Hij begon met een oproep voor de gemeenteraadsleden. Hij spoorde hen aan om het distributienet in publieke handen te houden. Hij reikte het idee van burgerparticipatie aan. Burgerparticipatie werdt door Eandis snel afgedaan als ontoereikend tegenover de toetreding van een private partner. De mogelijkheden voor burgerparticipatie werden echter niet onderzocht, ondanks de uitgereikte hand van het middenveld.

Private investeerder

Na deze oproep ging hij verder over de vrijmaking van de energiemarkt, en hoe de uitstap van Electrabel uit het distributienetbeheer ervoor zorgde dat de schulden voor dit distributienetbeheer de hoogte in schoten. Nieuwe investeringen zijn nodig om dit tekort op te vullen. De gemeenteraden zijn niet in staat om deze investering te voorzien. Om deze private investering mogelijk te maken was er nood aan de fusie van de zeven verschillende distributienetbeheerders. Deze moesten elk hiervoor instemmen.

In 2015 start Eandis met de zoektocht naar een private investeerder, zonder enig maatschappelijk debat. Uit deze zoektocht komen drie mogelijkheden. Er wordt gekozen voor China State Grid, de hoogste bieder. In juli 2016 wordt de deal met China State Grid beklonken, en in september 2016 trekt Eandis naar de gemeenten om hen te informeren over deze deal. Het blijkt dat verschillende gemeenten in augustus al gestemd hadden, zonder de informatie van Eandis te verkrijgen.

Op 1 september lanceert Transitie Netwerk Middenveld een petitie tegen de private investeringen. Ook lanceren ze de vraag naar een onderzoek rond de mogelijkheden omtrent burgerparticipatie in dit verhaal. Door deze petitie en de toenemende media aandacht komt de deal met China State Grid onder vuur. Eind september kwam ook de brief van de Belgische staatsveiligheid boven. Deze brief waarschuwde verschillende politici over het gevaar van het Chinees staatsbedrijf. Daarnaast kwam ook de mededeling van VREG dat de deal zou zorgen voor prijsverhogingen in Antwerpen, waardoor zij tegenstemden.  Door al deze zaken is de deal met China State Grid afgesprongen.

De factuur als belastingbrief

Tom gaf ons ook inzicht in onze elektriciteitsfactuur, die er volgens hem meer ging uitzien als een belastingbrief. De opwekking van elektriciteit bedraagt in 2014 een derde van de totale prijs. In 2016 is dat nog maar een zesde. De prijs voor distributie blijft over dit verloop ongeveer gelijk. De zaken die onze energie factuur doen stijgen zijn de verschillende heffingen zoals de Turteltaks, maar ook de verwerken van de groene stroom certificaten(GSC-quotum) in de energieprijzen.

presentatie tom willems

Open Space

Na de inleiding en vragen van de aanwezigen gingen we aan de slag aan de hand van de Open Space methodiek. Deze methodiek werkt rond het naar voor brengen van ideeën, vragen of stellingen rond een bepaald thema. In dit geval energie. Verschillende deelnemers brachten stellingen naar. 

Volgende stellingen werden tijdens de Open Space behandeld:

  • Wat is de toekomst van het distributienetwerk?
  • In welke mate kunnen dorpen of steden zelfvoorzienend zijn in hun energie opwekking en spreiding?
  • Wat kunnen we leren van andere landen?

Verslag: Senne Claerhout, stagiair sociaal-cultureel werk Howest