De utopie van een sociale en ecologische samenleving

Op 24 november presenteerde Dirk Holemans zijn nieuw boek Vrijheid & Zekerheid aan Het Hart in Roeselare. Holemans ijvert voor de overgang naar een sociaalecologische samenleving waarin onze vrijheid & zekerheid opnieuw gewaarborgd worden.

Zeilboot & vuurtoren

In Vrijheid & Zekerheid beschrijft Holemans de geschiedenis van onze maatschappij. Op de cover van het boek staat een zeilboot met op de achtergrond een vuurtoren. De zeilboot staat symbool voor de vrijheid die we allemaal begeren, tegenover de vuurtoren die ons zekerheid en veiligheid belooft.

Welvaartstaat

Holemans start met de vooroorlogse jaren waar de grote arbeidersklasse gecontroleerd wordt door de overheid en industriële bedrijven. Dit tijdperk is een tijd van zekerheid, maar weinig tot geen vrijheid. Na de tweede wereldoorlog krijgen we een nieuw tijdperk. De westerse wereld en haar economie bloeit open. In dit tijdperk worden verschillende rechten die we nu als basisrechten zien verworven. De welvaartstaat is geboren en we leven in een tijdperk van vrijheid en zekerheid.
De welvaartstaat is op haar hoogtepunt eind jaren ’70. Eind jaren ’70 krijgen we de oliecrisis, gevolgd door een wereldwijde economische crisis. De opkomst van het neoliberalisme onder Reagan en Thatcher brengt een eind aan de opgebouwde welvaartstaat. Burgers worden aangesproken op hun individuele plicht om zelfvoorzienend te zijn. Het tijdperk van vrijheid is aangebroken, ten koste van onze zekerheid.

‘Om opnieuw zekerheid te verkrijgen moeten we alles veranderen’

Groeiend aantal burgerinitiatieven

Holemans ijvert voor de overgang naar een sociaalecologische samenleving waarin onze vrijheid & zekerheid opnieuw gewaarborgd worden. Hiervoor wijst hij naar het groeiend aantal burgerinitiatieven in de afgelopen jaren. Deze burgerinitiatieven brengen alternatieven voor de problematieken van vandaag. Lokale voedselinitiatieven, energiecoöperaties, lokale munten en dergelijke initiatieven herdefiniëren de manier waarop we omgaan met de uitdagingen in deze maatschappij. Deze opkomende initiatieven brengen een beeld van hoe de sociaalecologische maatschappij er in de 21ste eeuw er zou kunnen uitzien.

Verslag: Senne Claerhout